polis1

Ring Polisen, i vilka lägen är det rätt uppmaning?

Blogg

Polisen är det svenska samhällets upprätthållande organisation, gällande lag och ordning. Många tänker på polisen som några som gör trafikkontroller och kontrollerar hastigheten på våra vägar, men polismyndigheten gör givetvis mycket mer än bara detta. Polisens viktigaste uppgift är att skydda invånarna i Sverige från allvarlig och grov brottslighet.

Fakta kring att ringa polisen

Om det är akutRing 112
Ej akuta ärendenRing 114 14
När?Dygnet runt
Om jag inte vill ringaSkriv till polisen, adresser till respektive region finns på deras hemsida.

Ringa polisen om du störs av hög musik i din hyresrätt?

Många anser att det rätt att ringa polisen gällande störande grannar. En del kan störa sig på att grannen spelar hög musik, eller talar högt i telefon. Men hur bör du gå till väga om du störs av grannen. Skall du ringa polisen?

Om du bor i flerfamiljshus är det helt naturligt att då och då höra sina grannar. Beroende på husets ålder och konstruktion kan det vara lyhört. Hus från 60- och 70-talen byggdes ofta med tunna mellanväggar, vilket gör att ljud hörs väl.

Om du bor i hyresrätt har hyresvärden oftast satt upp regler kring vad som gäller. När det gäller störande ljud som musik, eller ljudet från TV apparater, gäller ofta att det inte får spelas på en störande volym mellan klockan 23 på kvällen och 06 på morgonen. Om du upplever att detta inte efterlevs, kontakta hyresvärden eller av denne utsett vaktbolag i första hand.

Kan man ringa polisen om man har störande grannar i en bostadsrättsförening?

Hur är det då om du bor i en bostadsrättsförening, och upplever att dina grannar agerar störande?

Många tycker att det är helt rätt att ringa polisen. Men även här kan det vara klokt att hejda sig.

Försök först tala med dina grannar själv. Känner du dem som i övrigt sansade och lätta att ha att göra med, behöver du kanske inte göra stor sak av det hela, om det händer någon enstaka gång. Säkert händer det att du själv bjuder in till fest, och att ljudvolymen någon gång blir lite högre hos dig också.

Om problemet är återkommande, vänd dig då till din förening. Ring inte polisen om störande grannar, om du inte har skäl att tro att ett brott håller på att begås. De flesta störningar har en ganska naturlig orsak, och många gånger kan det bero på att grannen inte är medveten om hur lyhört det är.

Ska du ringa polisen vid ett lägenhetsbråk?

Om du upplever att ett allvarligt bråk pågår i en lägenhet, då är det ofta en god idé att ringa polisen. Bråk av allvarligare slag leder ofta till våld eller misshandel. Det är också vanligt med hot. I dessa sammanhang skall du ringa polisen. 

Du bör även ringa polisen om du blir vittne till ett allvarligt brott. Om du till exempel befinner dig på Vasaplatsen i Göteborg, och blir vittne till hur någon hotar en person med kniv, skall du omgående ringa polisen i Göteborg. I en akut situation skall du dessutom använda det speciella larmnumret 112. 

Via 112 når du larmoperatörer som kan skicka både polis, ambulans och brandkår. Är det ett allvarligt brott, kan en ambulans behövas om någon skadats. 112 är ett nummer som gäller i hela EU. Blir du vittne till ett allvarligt brott i Danmark, slår du 112  för att ringa polisen i Danmark också.

Ring Polisen i andra sammanhang

Ring Polisen förekommer också i andra sammanhang, och är inte alltid en uppmaning till en seriös handling. Komikern Johanna Nordström har Ring Polisen på Netflix, som är ett antal avsnitt med stå upp komik. Ring Polisen i Johanna Nordströms fall är alltså inte skäl för dig att lyfta luren och ringa. 

Även Hassan, den kände busringaren, ringer polisen. Det är dock inget att rekommendera då Polisens resurser är begränsade och trams kan ta tid från sådant som är mycket allvarligt.

Vissa TV-program har till uppgift att hjälpa polisen i deras arbete. Ett exempel är den populära långköraren Efterlyst, där allmänheten uppmanas att ringa in och prata med poliser, om de har uppgifter som kan leda till att allvarliga brott blir lösta.

Till sist. Om du ringt polisen och lämnat uppgifter, svara då, om det ringer från dolt eller okänt nummer. Ibland ringer polisen med dolt nummer.

Viktigt om att ringa polisen:

  • Ring inte i onödan
  • Busring inte
  • Ring vid allvarliga brott
  • Är det akut, slå 112