Hur mycket är en dollar

Hur mycket är en dollar?

Blogg

Familjen Jönsson har länge drömt om att få göra en resa till USA, eller “the grand tour” som det kallas. De ska flyga till New York och sedan köra bil över hela kontinenten till San Francisco. De är osäkra på om deras kreditkort kommer att fungera på alla ställen, så därför vill de växla pengar redan i Sverige. Husets herre, Olle Jönsson, går därför till stadens växlingskontor. Han kollade i tidningen för en vecka sedan och vet därför hur mycket en dollar är värd i svenska kronor. Tror han.

Hur mycket är en dollar i svenska kronor?

Olle talar om hur många svenska kronor han ska växla och har beräknat hur många dollar han ska få i näven. Han får ut sedlar och mynt genom en lucka och börjar räkna. Men det här kan ju inte stämma, säger han förvånad. När jag kollade förra veckan skulle jag få mycket mer i dollar räknat. Jamen, dollarkursen ändras ju hela tiden och den har gått upp sedan förra veckan, säger växlingskontorets kassörska. Men dollarkursen är väl densamma hela tiden? menar Olle. Nej du, sedan början av 1990-talet har Sverige en flytande valuta, berättar kassörskan. Vad menas med det? undrar Olle.

Hur mycket är en dollar värd idag?

Kassörskan på växelkontoret ger nu Olle en kort lektion om växelkurser. En växelkurs visar vilket utbytesförhållande som finns mellan två länders valutor. Om vi för enkelhetens skull antar att du får tio svenska kronor för en dollar, får du omvänt betala tio kronor för en dollar, berättar kassörskan. 

Ja, det begriper jag väl, säger Olle, Men varför ändrar sig kursen då? Den ändras hela tiden och beror på många faktorer. Länder har olika räntenivåer och finansfolk vill placera sina pengar där de får högst ränta. Handelsutbytet mellan länder kan ändras och allt detta leder till påverkan på växelkursen. I oroliga tider flyr även ofta investerare till de stora valutorna som dollar. Och då tar en valuta som den svenska kronan ofta stryk och sjunker i värde. 

Hur mycket är en dollar värd i kronor?

Olle är ingen nationalekonom så han fräser till. Hur mycket är en dollar i svenska pengar idag?

Om du vill växla till dig en dollar får du betala 10,71 kronor. Det är den kursen du fick och den står där på din växlingsnota, påpekar kassörskan. Tack, säger Olle, jag skulle ju ha kommit hit för en vecka sedan. Om du har dollar över efter din resa, är du välkommen tillbaka och växla till dig svenska kronor. Har dollarn ökat i värde under resan så gör du en valutavinst, avslutar växlingskontoret något trötta kassörska.