TAXXXX

Hur deklarerar man?

Blogg

Att deklarera och lämna in sin skattedeklaration ansågs tidigare vara en stor prövning och ett gissel. Den skattskyldige behövde sitta med penna och deklarationsblankett och fylla i ruta för ruta. Man var tvungen att hålla reda på alla underlag från arbetsgivare och banker. Önskade man göra avdrag var man tvungen att motivera avdragen i minsta detalj. Inte märkligt att många människor ansåg det nödvändigt att anlita professionell hjälp för att deklarera. 

Hur deklarerar man? Skatteverket har utvecklat sina metoder på ett imponerande sätt, där modern datateknik har kommit till användning. Den som har relativt okomplicerad privatekonomi, behöver i princip bara godkänna en preliminär deklaration som Skatteverket skickar ut digitalt eller på papper. Självklart kan man göra ändringar i det förslag till deklaration Skatteverket skickat ut. Du får också tydliga anvisningar från myndigheten hur man deklarerar på nätet.

Hur man deklarerar

Om du enbart har inkomst av tjänst, kan du lugnt avvakta Skatteverkets utkast till deklaration. Den preliminära deklarationen skickas ut i början av februari varje år. Din arbetsgivare har skickat in kontrolluppgifter till Skatteverket under januari månad. Där framgår din bruttolön och den preliminärskatt som arbetsgivaren dragit av. Banker och kreditinstitut skickar in uppgifter till Skatteverket, där ränteintäkter och räntekostnader framgår. Om du handlat med värdepapper på depå har affärerna redovisats till myndigheten. Om du utnyttjat rut- eller rotavdrag har företaget du anlitat skickat in uppgifter.

Baserat på alla de uppgifter Skatteverket fått in, upprättas en deklaration. Avdrag för grundavdrag görs med automatik. I deklarationen framgår din beskattningsbara inkomst som kommer att ligga till grund för kommunalskatt och statlig skatt. Numera får du även betala en avgift för radio och TV, efter att licensavgiften avskaffats. Som medlem i Svenska Kyrkan eller annat samfund får du också betala en skatt. 

Skatteverket summerar hur mycket skatt du ska betala och stämmer av mot den preliminärskatt som betalats in för din räkning. Om du skall ha skatt tillbaka, får du ut beloppet tämligen omgående. Eventuell kvarskatt betalar du senare under året.

Hur deklarerar man försäljning av aktier?

Vi utgår ifrån att du handlat med börsaktier. Om du gör dina affärer på ett investeringssparkonto (ISK), behöver du inte deklarera vinst eller förlust för varje enskild affär. Skatt dras istället på värdet av ditt ISK-konto. Om du öppnat en depå hos en bank eller mäklare, blir det något mer arbete. För varje enskild affär får du ange det omkostnadsbelopp du haft för värdepappret och därefter beräknar Skatteverket ut vilken kapitalskatt som ska betalas. Om du fått utdelning på värdepapper, har kapitalskatt dragits direkt och skickats in till Skatteverket.